CNC frézovací moduly pro integraci do linek

Funkčně se jedná o plnohodnotné, tříosé CNC frézky. Jejich kompaktní modulární provedení umožňuje integraci do výrobních linek nebo do obráběcích automatů.

Na vyžádání a na základě Vaší specifikace Vám rádi zašleme technickou specifikaci požadovaného provedení.

Karuselové moduly pro montážní a výrobní automaty

V rámci vývoje a dodávek nejrůznějších technologických celků bylo v mnoha případech nutno vyvinout i příslušné karuselové konstrukce. Z těchto konstrukcí byla vytvořena rozsáhlá knihovna v praxi ověřených a osvědčených karuselových řešení. Součástí této knihovny jsou i různé typy pohonů, přívodů energií a polohovacích prvků.

Automatické třídění, polohování a podávání součástí

Funkčně se jedná o ucelené a odladěné zařízení určené pro přivádění nejrůznějších druhů součástí k výrobním, montážním, kontrolním a dalším procesům.

Dále provádíme modernizaci a optimalizaci již nainstalovaných podávacích systémů, které vykazují nestabilní a poruchový provoz..

Vysokotlaká hydraulika s pracovními tlaky nad 1000 barů

Díky vývoji a realizaci kompaktních tvářecích strojů se jmenovitými silami do
20 000kN
a pracovními tlaky do
3000 barů
disponujeme za více než 20 let jak teoretickými,
tak praktickými znalostmi z této technicky náročné oblasti.

Bez příslušného vybavení naší konstrukční kanceláře (3D-CAD a FEM) by vývoj a konstrukce těchto zařízení nebyl možný. V rámci této činnosti jsme si vytvořili jak vývojové nástroje a postupy, tak funkční moduly a jsme připraveni na další výzvy z této oblasti.