Výpočty, analýzy a simulace metodou FEM

Pomocí FEM (Metody konečných prvků) lze simulovat funkce součástí nebo technického zařízení bez nutnosti pořizovat fyzický model, což značně urychluje a zlevňuje vývoj v nejrůznějších oblastech inženýrských činností. Především u výpočtů z oblasti nelineárních úloh je ale nutno disponovat vysokými odbornými znalostmi spojenými s dlouhodobou praxí a příslušným softwarovým vybavením.

S více než dvacetiletou praxí a FEA software Marc tuto podmínku splňujeme.

Software Marc je vhodný pro náročnou nelineární strukturální analýzu, výpočty kontaktů, komplexní materiálové modely a multifyzikální analýzu. Všestrannost Marcu v nelineárním modelování chování materiálu a hraničních podmínkách činí z tohoto softwaru ideální řešení pro složité konstrukční problémy.

Vývojová a konstrukční činnost

Provádíme kompletní služby spadající do činností moderní konstrukční kanceláře. Hlavní předností naší kanceláře je databáze stovek realizovaných projektů z nejrůznějších technických zaměření, které mají naši konstruktéři k dispozici jako ověřené řešení pro další vývoj. Další přednost, která se v praxi potvrdila, jsou projekty, které vyžadují úzkou spolupráci konstruktéra s výpočtářem při odlaďování konstrukcí pomocí metody konečných prvků. Bez příslušného vybavení naší konstrukční kanceláře (3D-CAD a FEM) by takovýto postup nebyl možný a vylučoval by možnost zpracovávání některých typů konstrukcí.

Disponujeme následujícím CAD vybavením:
SolidWorks, Inventor, Hicad a Pro-ENGINEER

  • Standardně používáme CAD software SolidWorks a Inventor se základní licenční kapacitou 800 hod/měsíc.
  • Ostatní CAD software používáme pouze výjimečně na základě dohody zohledňující potřeby zákazníků.